Regulamin usługi "Monitoring bezpieczeństwa strony internetowej"

 1. Informacje wstępne.
  Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi "Monitoring bezpieczeństwa strony internetowej" a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
   
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, kiedy są pisane z wielkiej litery, oznaczają:
  1. Regulamin - niniejszy dokument.
  2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która skorzystała z oferty usługi "Monitoring bezpieczeństwa strony internetowej"
  3. Usługodawca - firma Silnet Media Sp. z o.o., sp. k., ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska o numerze NIP: 6412546510,
  4. Pakiet - zestaw parametrów monitorowania, który może być wybrany przez Użytkownika, określający m.in. czas niedostępności serwera, szybkość wysłania alertu powiadomienia oraz ilość przeprowadzonych prac (również dodatkowych) podczas wykonywania usługi monitoringu.
  5. Monitorowanie - usługa świadczona przez Serwis polegająca na sprawdzaniu dostępności oraz prawdiłowego funkcjonowania serwisu internetowego Użytkownika.
  6. Usługa - adres strony internetowej zdefiniowanej przez Użytkownika w celu monitorowania.
  7. Scenariusz - usługa scenariusza, wykonywana po przywróceniu poprawnej działaności Usługi Użytkownika.
    
 3. Zasada działania usługi
  1. Usługa polega na monitorowaniu dostępności Usługi zdefiniowanej przez Użytkownika w sieci Internet.
   1. Monitorowanie odbywa się równocześnie z kilku niezależnych od siebie serwerów. Wybrany serwer testujący (lokalizacja) wysyła do monitorowanego adresu strony internetowej żądanie HTTP typu GET.
   2. Następuje analiza otrzymanej odpowiedzi. W pierwszej kolejności sprawdzany jest kod odpowiedzi serwera strony internetowej na żądanie HTTP.
   3. Jeżeli kod odpowiedzi należy do rodziny 4xx lub 5xx, system traktuje taką sytuację jako niedostępność strony.
   4. W przypadku ponownego zgłoszenia błędu Usługi (ilość testów zgodnie z wybranym Pakietem), interwencję podejmuje specjalista z Działu Technicznego Usługodawcy. Interwencje podejmowane są w godzinach 6:00-22:00, 7 dni w tygodniu.
     
 4. Pakiety
  1. Użytkownik ma do wyboru jeden z Pakietów, których aktualne parametry zostały opisane w sekcji "pakiety monitoringu do wyboru"
  2. Parametry Pakietu uwzględniają jego cenę, maksymalny czas niedostępności działania Usługi, szybkość wysłania powiadomienia do Usługodawcy oraz zasady postępowania przy Scenariuszu.
  3. Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu na wyższy po opłaceniu różnicy w cenie, wynikającej z czasu ważności jego dotychczasowego Pakietu oraz aktualnej cenie nowego Pakietu.
  4. Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu na niższy od kolejnego okresu rozliczeniowego, zachowując parametry aktualnego Pakietu do końca czasu jego trwania. Zmiana Pakietu następuje na prośbę Użytkownika.
    
 5. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik oświadcza, że Usługa jest zgodna z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Użytkownik zobowiązuje się do zakupu pakietu aktualizacji na potrzeby wykonania Usługi oraz usługi Scenariusza przez Usługodawcę.
  3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego numery telefonów oraz adresy e-mail należą do niego.
  4. Użytkownik oświadcza, że Monitorowana Usługi należą do niego lub ma zgodę właściciela Usługi na Monitorowanie oraz zezwala Usługodawcy na przeprowadzenie prac niezbędnych podczas Scenariusza.
  5. Użytkownik ma obowiązek uiszczania opłat wynikających z wybranego przez niego Pakietu w sposób terminowy.
    
 6. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do Monitorowania o parametrach zgodnych z wybranym przez Użytkownika Pakietem w sposób zapewniający najwyższą stabilność i jakość usług.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do interwencji Monitorowania oraz Scenariusza w najszybszym możliwym czasie.
  3. Usługodawca informuje, iż interwencje podejmowane są w godzinach 6:00-22:00, 7 dni w tygodniu.
  4. Usługodawca określa czas reakcji na wprowadzenie Usługi
   1. W godzinach pracy biura Usługodawcy usterki likwidowane są w trybie natychmiastowym,
   2. W pozostałych godzinach 80% problemów rozwiązujemy w ciągu 1h, a 90% w ciągu 4h. 
  5. Usługodawca gwarantuje skuteczne usunięcie awarii najpóźniej dnia następnego w godzinach porannych.
  6. Usługodawca będzie informował Użytkownika o przeprowadzonych pracach Usługi w raportem realizacji po przez e-mail.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Monitorowaniu będące poza jego kontrolą.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu powiadomień e-mail.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu na potrzeby działań serwisowych i administracyjnych na czas nie dłuższy niż 24h. Za okres ten przysługuje Użytkownikowi rekompensata w wysokości 1/30 ceny wybranego Pakietu.
    
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.silnet.pl lub adres e-mail info@silnet.pl
  2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji lub od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia danej reklamacji.
  3. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu z zaznaczeniem Pakietu z jakiego korzysta Użytkownik oraz kontaktowego adresu e-mail.
  4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
    
 8. Dane osobowe i polityka prywatności
  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji świadczonych usług.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz na swoje żądanie usunięcia w przypadku rezygnacji z usług Serwisu.
    
 9. Postanowienia końcowe
  1. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.silnet.pl
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
155 opinii / ocena 4.9
Justyna Kubik
Justyna Kubik
8 września 2022
Świetna agencja. Realizacja zadań jest terminowa i fachowa. Polecam wszystkim, którzy oczekują profesjonalizmu i rzetelnie wykonanego projektu.Współpraca zawsze przebiega na najwyższym poziomie.
Rafał Piechaczek
Rafał Piechaczek
6 lipca 2022
Szczerze polecam firmę Silnet. Profesjonalna obsługa, elastyczne podejście. Pani Monika trzymała rękę na pulsie do samego zakończenia projektu. Dzięki ciekawym pomysłom i ogromnemu doświadczeniu otrzymaliśmy produkt znacznie lepszy od zakładanego :D. Oby tak dalej - pozdrawiamy.
Tomasz Łukawski
Tomasz Łukawski
24 czerwca 2022
Współpraca z firmą Silnet to sprawne działanie i szybka organizacja pracy. Inicjatywa wykazywana przez Pracowników firmy oraz ich zaangażowanie sprawiają, że projekty wspólnie prowadzone udaje się zakończyć sukcesem. Serdecznie polecam wszytskim, którzy poszukują wsparcia, wiedzy, doświadczenia i obsługi na wysokim poziomie. Dziękuję za wieloletnia współpracę i mam nadzieję, że wkrótce znowu rozpoczniemy projekt.
Bartłomiej Sobczyński
Bartłomiej Sobczyński
21 maja 2022
Witam, Serdecznie polecam firmę Silnet Media, robią dobrą robotę i pracują tam odpowiedzialne osoby. Fajny kontakt oraz świeże, elastyczne podejście przez cały okres prowadzonego projektu. Pełna profeska !
Iwona Rosołek
Iwona Rosołek
29 kwietnia 2022
Bardzo polecam firmę Silnet ! Współpraca przebiegła bez żadnych zastrzeżeń. Firma błyskawicznie zajęła się moją sprawą i do samego końca mogłam liczyć na pomoc Pani Moniki. Pełen profesjonalizm, terminowość oraz bardzo dobra komunikacja. Szczerze polecam i żałuje, że dopiero teraz do Państwa trafiłam :) Pozdrawiam
* Opinie pochodzą z serwisu www.facebook.com/silnetpl oraz https://www.google.com/search?q=silnet. Zapytania w sprawie publikacji opinii należy kierować na adres info@silnet.pl

Podoba Ci się to, co robimy? Szukasz podobnych rozwiązań dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami!

Aleksandra Głodek
Aleksandra Głodek
Patrycja Sadkowska-Warczak
Patrycja Sadkowska-Warczak
Agnieszka Musioł
Agnieszka Musioł
Krzysztof Świtała
Krzysztof Świtała
Monika Struzikowska
Monika Struzikowska
Iwona Lupa
Iwona Lupa