KSC Poland

Przygotowaliśmy stronę internetową dla firmy KSC Poland. Firma jest prywatną jednostką oceniającą zgodność, należącą do Korea Safety Certification Co., Ltd. - laboratorium badawczego Ex (ExTL) akredytowanego na całym świecie. Oferują pełen zakres usług certyfikacyjnych. Oceniają zgodność z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 2014/34/UE – ATEX. Prowadzą certyfikacje i opiniowanie produktów zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (ICS) oraz certyfikacje systemów zarządzania. Więcej na exksc.eu


Strona internetowa exksc.eu